bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

ASP Veritabanından Rastgele Veri Çekmek

Sitede bazı alanlarda içeriği son eklenen, sevilen yerine rastgele sitenin bir tane belirlemesi istenir. Bu durumlarda basit bir kodla veritabanından rastgele bir veri çektirilebilir.Rastgele veri çekebilmek için veritabanı bağlantısı, tablo bağlantısı, tablodaki veri adedi, döngü(for),şartlandırma(if-else-end if) bilinmesi yeterlidir.

KOD:

<%
Set Rastgele = BaglantiAdi.Execute(“Select * From TabloAdi”) ‘ Tablo bağlantısını Rastgele değişkenine atadık
If Not Rastgele.EOF Then ‘ Tabloda veri varsa
Set RastgeleAdet = BaglantiAdi.Execute(“Select Count(*) As RastgeleToplam From TabloAdi”) ‘ Tablodaki veri sayısını say
VeriAdet = RastgeleAdet(“RastgeleToplam”) ‘ Tablodaki veri sayısını VeriAdet değişkenine ata
For i = 0 to 0
Randomize ‘ Rastgele
Herhangi = Int((Rnd*VeriAdet)+0)
Rastgele.Move(Herhangi)
%>
VERİ GÖSTERME ALANI
RASTGELE VERİ HAKKINDA BURDA SUTÜN DEĞERLERİ YER ALABİLİR.
<%
Next ‘ Döngüyü devam ettir
End If ‘ Şartlandırmayı sonlandır
%>

Bir önceki yazımız olan ASP'de Global.asa ile Aktif Kişi Sayacı başlıklı makalemizde ASP ve ASP'de Global.asa ile Aktif Kişi Sayacı hakkında bilgiler verilmektedir.