bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

ASP.NET’de Döngüler (For-While-Do While)

İstenilen bir veriyi sürekli el ile yazmak yerine ASP.NET de otomatik olarak kısa döngü kodları ile tekrarlatabilir. 3-4 tane veri için gereksiz olabilir. Fakat 10-100-1000 ve hatta üzeri içeriklerde niye uğraşasınız? Döngüler veritabanından verileri çekerken de gereklidir.

Mesela For döngüsü ile 1’den 100’e kadar olan sayıları listeleyen bir örnek:

For i=1 To 100
Response.Write i
Next

Yukarıdaki örneğin While döngüsü ile yapılmış hali:

i = 1
While
i<=100
Response.Write i
i = i+1
End While

Yukarıdaki örneklerin Do While ile yapılmış hali:

i = 1
Do While i<=100
Response.Write i
i = i+1
Loop

* Örneklerde de görüldüğü gibi for döngüsü otomatik olarak artmaktadır fakat while ve do while döngülerinde artırma işlemi için ek kod kullanmak gerekmektedir.

* Örneklerde bulunan i bir değişkendir (Yerine başka bir şey yazılabilir, genelde döngülerde bu şekilde i tercih edilir. Sayfada birden fazla döngü varsa değiştirmekte fayda vardır.).

* Örneklerde sayıları yan yana yazıcaktır. Eğer sayıları alt alta listelemesi istenirse Response.Write i kısmına ek olarak & “<br />” de eklenir (yani Response.Write i & “<br />” şeklinde olur).

* Makalenin aynısı ASP kategorisinde ASP olarak mevcuttur.

Bir önceki yazımız olan ASP'de Tarih başlıklı makalemizde ASP, ASP'de Tarih ve Date hakkında bilgiler verilmektedir.