bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | TextBox İçindeki Karakter Sayısını Bulmak

(yoruma kapalı)

Bir TextBox’ın içinde kaç tane karakter olduğunu öğrenmek istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

MsgBox("TextBox'ın içerdiği karakter sayısı: " & TextBox1.Text.Length)

Bu kodun çalıştırılması sonucu TextBox1’in kaç tane karakter içerdiği bir mesaj kutusu tarafından görüntülenir.

.Length dizimi ile aynı zamanda bir değişkeninde içerdiği karakter sayısını bulabiliriz.

Dim Degisken As String = "www.bilgi-sayar.net"
MsgBox("Değişkenin içerdiği karakter sayısı: " & Degisken.Length)