bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Websiteden Veri Çekmek

(yoruma kapalı)

Bir Website üzerinde bulunan veriyi çekmek istediğimizde aşağıdaki kodları kullanabiliriz.


Dim Cekilecek_Tag As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("TAG")
For Each Cekilecek_Parametre As HtmlElement In Cekilecek_Tag
TextBox1.Text = TextBox1.Text & Cekilecek_Parametre.GetAttribute("PARAMETRE") & Environment.NewLine
Next


Örneğin bir website üzerindeki resimlerin kaynak adreslerini çekmek istiyoruz. Bunun için tagını ve “src” parametresini kullanacağız. Kod olarak derlenmiş hali aşağıdaki gibi olacaktır.

Dim Cekilecek_Tag As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("img")
For Each Cekilecek_Parametre As HtmlElement In Cekilecek_Tag
TextBox1.Text = TextBox1.Text & Cekilecek_Parametre.GetAttribute("src") & Environment.NewLine
Next

Bu kod çalıştırıldığında hedef website üzerindeki tagının src parametresinin içindeki değerler TextBox1’in altına satır satır eklenir.

Örneğin bir website üzerindeki linklerin kaynak adreslerini çekmek istiyoruz. Bunun için tagını ve href parametresini kullanacağız. Kod olarak derlenmiş hali aşağıdaki gibi olacaktır.

Dim Cekilecek_Tag As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("a")
For Each Cekilecek_Parametre As HtmlElement In Cekilecek_Tag
TextBox1.Text = TextBox1.Text & Cekilecek_Parametre.GetAttribute("href") & Environment.NewLine
Next