bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Ekran Görüntüsü Almak ve Kaydetmek

(yoruma kapalı)

Ekran görüntüsü almak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz. Bu işlem için System.Drawing.Graphics kütüphanesinden faydalanabiliriz.VB.NET | Ekran Görüntüsü Almak ve Kaydetmek

Me.Hide()
Threading.Thread.Sleep(1000)
Dim YukseklikGenislik As Size = New Size(My.Computer.Screen.Bounds.Width,
My.Computer.Screen.Bounds.Height)
Dim Goruntu As New Bitmap(My.Computer.Screen.Bounds.Width,
My.Computer.Screen.Bounds.Height)
Dim grafik As System.Drawing.Graphics =
System.Drawing.Graphics.FromImage(Goruntu)
grafik.CopyFromScreen(New Point(0, 0), New Point(0, 0), YukseklikGenislik)
Goruntu.Save("C:\EkranGoruntusu.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
Me.Show()

  • serhat!

    fazla söze gerek yok görüldüğü gibi kodlar yeterli..