bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Rastgele Sayı Oluşturmak

(yoruma kapalı)

Dim RastgeleSayi As New Random
Dim OlusturulanSayi As Integer = RastgeleSayi.Next(1, 100)
MsgBox("Rastgele Oluşturulan Sayı: " & OlusturulanSayi)

Bu kod çalıştırıldığında Random türünde RastgeleSayi adlı bir değişken oluşturulacaktır. Daha sonra bu değişkenin üzerinden .Next komutu yürütülerek oluşturulacak sayı aralığı belirlenip rastgele sayı oluşturulacaktır. Sonunda ise oluşturulan bu sayıları mesaj kutusu ile gösterecektir.

RastgeleSayi.Next(1, 100) parantezin içine girdiğiniz değer rastgele sayı üretilirken kullanılacak başlangış ve bitiş değerleridir. Örneğin (1, 100) yerine (7, 19) yazarsanız 7 ve 19 arasında bir rakam üretecektir.

Dim RastgeleSayi As New Random
Dim OlusturulanSayi As Integer = RastgeleSayi.Next(7, 19)
MsgBox("Rastgele Oluşturulan Sayı: " & OlusturulanSayi)

Bu kodun oluşturacağı rastgele sayı 7 ve 19 arasında olacaktır.

  • kereme

    ne güzel hem kısaca açıklıyorsunuz hemde rastgele sayı üretmenin kodunu direk veriyorsunuz 🙂

  • birgül

    çok sağolun gerçekten kısa ve öz bir anlatım olmuş ellerine sağlık

  • rastgele

    rastgele beyler rastgele (rastgelsin yani)