bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Programı Yeniden Başlatmak

(yoruma kapalı)

Visual Basic.NET dilini kullanarak geliştirdiğimiz bir uygulamayı yeniden başlatmak istediğimizde aşağıdaki kodları kullanabiliriz.

Application.Restart()

Bu kod çalıştırıldığında uygulamanız kapatılır ve daha sonra tekrar açılır.

Alternatif:
Me.Close()
Process.Start(Application.ExecutablePath)