bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Mouse İmlecinin Konumunu Degistirmek

(yoruma kapalı)

VB.NET dilini kullanarak mouse imlecinin(cursor) konumunu değiştirmek istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz. Bu kodların çalışması sonucu mouse imleci hareket ederek konumunu değiştirmektedir.Kod;
Cursor.Position = New Drawing.Point(500, 100)

500 değeri mouse imlecinin ekran üzerinde yapacağı yatay hareketi, 100 değeri ise mouse imlecinin ekran üzerinde yapacağı dikey hareketi belirler.