bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | ListBox’u Not Defteri Olarak Kaydetmek

(yoruma kapalı)

Bir ListBox’un içinde bulunan nesneleri not defterinin içine kaydetmek istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.


Kodlar;
Dim Yazdir As New IO.StreamWriter("Dosya Yolu")
Dim i As Integer
For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
Yazdir.WriteLine(ListBox1.Items.Item(i))
Next
Yazdir.Close()

VB.NET | ListBox’u Not Defteri Olarak Kaydetmek
Örneğin;
Dim Yazdir As New IO.StreamWriter("C:\Bilgi-Sayar.txt")
Dim i As Integer
For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
Yazdir.WriteLine(ListBox1.Items.Item(i))
Next
Yazdir.Close()

VB.NET | ListBox’u Not Defteri Olarak Kaydetmek
Nasıl Çalışır ?

Bu kod çalıştırıldığında System.IO kütüphanesi üzerinden bir StreamWriter tanımlanır. Tanımlanan bu Stream Writer bit not defteri oluşturup içine veri .WriteLine dizimi ile yazdırma işlemi yapmamızı sağlayacak.
C:\\ dizininde bulunan Bilgi-Sayar.txt dosyasının içine ListBox1’in içindeki nesneler yazdılır.

Not: Örneğin C:\\ dizininde Bilgi-Sayar.txt adlı bir not defteri yoksa bu not defteri oluşturulur varsa üzerine yazılır.

 • Tuna

  şimdi bu işlem gerçekleştikten sonra .txt dosyamızın adını nereden bileceğiz ?

 • Bilgi-Sayar.NET

  Kodun ilk satırında geçen;
  Dim Yazdir As New IO.StreamWriter(“C:\Bilgi-Sayar.txt”) bu kısımda gerekli tanımlamayı yapabiliriz.

  Örneğin ilk satırı aşağıdaki gibi düzenlersek
  Dim Yazdir As New IO.StreamWriter(“C:\Tuna.txt”)
  Oluşturulan not defterinin adı Tuna olur.