bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | ListBoxdaki Aynı Itemleri Silmek

(yoruma kapalı)

Bir ListBox’ta birbiri ile aynı değeri sahip nesnelerden sadece birisini bırakıp diğerini silmek istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.VB.NET | ListBoxdaki Aynı Itemleri Silmek

Kodlar;
Dim a, b As Integer
Dim Dizi As New ArrayList
Dim NesneBulundu As Boolean
For a = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
NesneBulundu = False
For b = 0 To a - 1
If ListBox1.Items.Item(a) = ListBox1.Items.Item(b) Then
NesneBulundu = True
Exit For
End If
Next b
If Not NesneBulundu Then
Dizi.Add(ListBox1.Items.Item(a))
End If
Next a
ListBox1.Items.Clear()
ListBox1.Items.AddRange(Dizi.ToArray)
Dizi = Nothing

VB.NET | ListBoxdaki Aynı Itemleri Silmek

  • Mehmet

    Çok teşekkürler bir timer’in içine yerleştirdim belirli sıklıkta aynı itemleri siliyor.