bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Klasör Oluşturmak ve Taşımak

(yoruma kapalı)

Klasör oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("Dizin ve Klasör Adı")

Örneğin;
My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("C:\\Bilgi-Sayar")

Kodu bu şekilde düzenlediğimizde C:\\ dizininin içine “Bilgi-Sayar” adında bir klasör oluşturulur.

Klasörü taşımak için ise şu kodu kullanabiliriz.

My.Computer.FileSystem.MoveFile("Varsayılan Klasör Dizini", "Hedef Klasör Dizini")

Örneğin;
My.Computer.FileSystem.MoveFile("C:\\Bilgi-Sayar", "D:\\Bilgi-Sayar")

Kodu bu şekilde düzenlediğimizde “Bilgi-Sayar” isimli klasör C:\\ dizininden D:\\ dizinine taşınır.

  • aslan

    168 kişi bakıyor ama sadece ben teşekkür ediyorum emeğe saygı lütfen ! 🙂
    Teşekkürler !

  • duhan

    teşekkürler