bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Kayıtlı Şifreleri Temizlemek

(yoruma kapalı)

Internet Explorer üzerinde kayıtlı olan şifreleri temizlemek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

System.Diagnostics.Process.Start("rundll32.exe", "InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32")

Bu kod çalıştırıldığında İnternet Explorer’ın dialog penceresi açılır ve kayıtlı şifreler silinmeye başlar.