bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Site Engellemek

(yoruma kapalı)

VB.NET dilini kullanarak uygulamanız üzerinde bir siteye girişi engellemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kod hosts dosyası üzerinde düzenlemeler yapmaktadır.

Dim Dizin As String = "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"
Dim Yazici As New StreamWriter(Dizin, True)
Dim Adres As String = "www.google.com"
Dim SiteEngelle As String = vbLf & " 127.0.0.1 " & Adres
Yazici.Write(SiteEngelle)
Yazici.Close()
MessageBox.Show("Siteye giriş engellenmiştir.")

VB.NET | Site Engellemek
Adres değişkenin içinde yazan www.google.com adresini engellenmesini istediğiniz adres ile değiştirebilirsiniz yada bunu bir TextBox ile bağdaştırabilirsiniz. 3. satırı aşağıdaki gibi düzenlemeniz yeterli olacaktır.

Dim Adres As String = TextBox1.Text