bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Ekran Çözünürlüğünü Bulmak

(yoruma kapalı)

VB.NET dili ile uygulamanın çalıştığı bilgisayarın ekran çözünürlüğünü bulmak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.


VB.NET | Ekran Çözünürlüğünü Bulmak
Dim Genislik As Integer = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width
Dim Yukseklik As Integer = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height
MsgBox(Genislik & " X " & Yukseklik)

Bu kod çalıştırıldığında ekran genişliği Genislik, ekran yüksekliği ise Yukseklik degiskeninin içine aktarılır. Daha sonra bu veriler bir mesaj kutusu ile görüntülenir. Örneğin, 1024 X 860

  • ibretlik

    Emeğe saygı ve 2 satır kod nelere kadir.

  • Serpil

    Her ne kadar kullandığınız editörde ki uyumu beğenmesem de kodlar için teşekkür ederim.