bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | E-Mail Yollamak

(yoruma kapalı)

Visual Basic.NET dilinde mail gönderme işlemini aşağıdaki kod dizimi sağlıyor. Tırnakların içinde yazan bilgilere göre gerekli alanları doldurarak gönderme işlemini yapabilirsiniz.

Mail gönderimi yapmak için Imports System.Net.Mail’i formunuza eklemelisiniz.

Kodlar;
Dim Mail As New MailMessage
Mail.Subject = "Konu"
Mail.To.Add("Gö[email protected]")
Mail.From = New MailAddress("Alıcını[email protected]")
Mail.Body = "Gönderilecek İleti www.bilgi-sayar.net"

Dim SMTP As New SmtpClient("smtp.gmail.com")
SMTP.EnableSsl = True
SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("Kullanıcı Adı", "Şifre")
SMTP.Port = "587"
SMTP.Send(Mail)

Örneğin;
Dim Mail As New MailMessage
Mail.Subject = "www.bilgi-sayar.net Deneme Mesajı"
Mail.To.Add("[email protected]")
Mail.From = New MailAddress("[email protected]")
Mail.Body = "Bu bir deneme mesajıdır. www.bilgi-sayar.net"

Dim SMTP As New SmtpClient("smtp.gmail.com")
SMTP.EnableSsl = True
SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("bilgi-sayar", "Şifre")
SMTP.Port = "587"
SMTP.Send(Mail)

Alanları bu şekilde doldurabilirsiniz. İsterseniz doldurulması gereken alanları TextBoxlar ile bağdaştırabilirsiniz.

  • Mevlüt

    Yazmakta olduğum keyloggerda bunu kullanacağım 😉 😉 😉