bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Dosya Gizlemek

(yoruma kapalı)

VB.NET dilini kullanarak bir dosyayı gizlemek istediğinizde aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

resim

SetAttr("C:\DosyaYolu", vbHidden)

SetAttr("C:\Bilgi-Sayar.txt", vbHidden)

Bu kod çalıştırıldığında C:\\ dizinindeki Bilgi-Sayar.txt dosyasının niteliği gizli olarak ayarlanır ve bu şekilde dosya gizlenmiş olur.