bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Dosya Boyutunu Öğrenmek

(yoruma kapalı)

Visual Basic.NET dilini kullanarak bir dosyanın boyutunu öğrenmek için My.Computer.FileSystem.GetFileInfo dizimini kullanacağız.

Dim DosyaBoyutu As IO.FileInfo
DosyaBoyutu = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(“Dosyanın bulunduğu dizin”)
MessageBox.Show(“Dosyanın Boyutu : ” & DosyaBoyutu.Length & ” byte(s)”)

Örneğin;

Dim DosyaBoyutu As IO.FileInfo
DosyaBoyutu = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo("C:\\Bilgi-Sayar.txt")
MessageBox.Show("Dosyanın Boyutu : " & DosyaBoyutu.Length & " byte(s)")

Bu kodu çalıştırdığımızda C:\\ dizininde bulunan Bilgi-sayar.txt dosyasının bilgilerini toplanır ve mesaj kutusunda dosya boyutu gösterilir.

  • Dinçer

    bir kaç matematiksel işlemden sonra MB cinsinde sonuç alabiyoruz