bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

VB.NET | Çalışan Uygulamaların Listesini Almak

(yoruma kapalı)

Çalışan uygulamaların listesini almak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.


VB.NET | Çalışan Uygulamaların Listesini Almak

Aşağıdaki kodları istediğiniz bir nesnenin içine yerleştirebilirsiniz.

ListBox1.Items.Clear()
For Each Dongu As Process In Process.GetProcesses
ListBox1.Items.Add(Dongu.ProcessName)
Next

Kodların çalıştırılması sonucu Process sınıfının içindeki işlemlere toplanarak ListBox1’e nesne olarak eklenir.