bilgi-sayar.net Menu

Viewing all items for tag vb.net

ADRES:

VB.NET | Programı Yeniden Başlatmak

(yoruma kapalı)

Visual Basic.NET dilini kullanarak geliştirdiğimiz bir uygulamayı yeniden başlatmak istediğimizde aşağıdaki kodları kullanabiliriz.

Application.Restart()

Bu kod çalıştırıldığında uygulamanız kapatılır ve daha sonra tekrar açılır.

Alternatif:
Me.Close()
Process.Start(Application.ExecutablePath)

ADRES:

VB.NET | Klasörü Yeniden Adlandırmak

(yoruma kapalı)

Visual Basic.NET dilini kullanarak bir klasörün adını değiştirmek için My.Computer.FileSystem.RenameDirectory dizimini kullanabilirsiniz.
www.bilgi-sayar.net

Devamını oku…

ADRES:

VB.NET | Rastgele Sayı Oluşturmak

(yoruma kapalı)

Dim RastgeleSayi As New Random
Dim OlusturulanSayi As Integer = RastgeleSayi.Next(1, 100)
MsgBox("Rastgele Oluşturulan Sayı: " & OlusturulanSayi)

Bu kod çalıştırıldığında Random türünde RastgeleSayi adlı bir değişken oluşturulacaktır. Daha sonra bu değişkenin üzerinden .Next komutu yürütülerek oluşturulacak sayı aralığı belirlenip rastgele sayı oluşturulacaktır. Sonunda ise oluşturulan bu sayıları mesaj kutusu ile gösterecektir.

Devamını oku…

ADRES:

VB.NET | ListBox İtem Sayısını Öğrenmek

(yoruma kapalı)

ListBox’da kaç tane item bulunduğunu öğrenmek için ListBox1.Items.Count dizimini kullanabilirsiniz.

Devamını oku…