bilgi-sayar.net Menu

ADRES:

Abayı Yakmak

Dövülmüş YünAnlamı

Aşırı biçimde gönül vermek, tutulmak, âşık olmak

Aba – Kebe

Dövülmüş yünden yapılan genellikle beyaz renkte olan kumaş aba, siyah renkte olanına ise kebe denir.

Aba denilince akla genellikle dervişlerin giydiği elbise gelir.

Hikayesi
Bir kış gecesinde, yün abalarına bürünmüş dervişler dershanede halka olup şeyh efendiyi dinlemeye başlamışlar. Efendi hazretleri coştukça anlatmış; anlattıkça coşturmuş ve dervişler kendilerinden geçecek derecelere gelmişler. Bu sırada ocağa sırtı dönük dervişlerden birisinin abasına ateş sıçrayıp dumanı tütmeye başlamışsa da dervişin sıcaklığı hissettiği yok… İçindeki ateş, dışındakinin sıcağını bastırmış durumda. “Pir aşkına Yar aşkına (Allah aşkına)!” yanmaya devam ediyor. Nihayet şeyh efendi dumanını fark edip bu müridini ikaz ile yanmaktan kurtarıyor ve arkadaşları arasında mahçup olmasın diye onu diğerlerine “gerçek Hak âşıkı” olarak tanıtıyor. Şimdi argo lisanda kullanılan “abayı yakmak” deyimi işte o hâdisenin yadigârıdır.