bilgi-sayar.net Menu

C#

ADRES:

C# | Faktöriyel Hesaplaması Yapmak

inC#

(yoruma kapalı)

Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tamsayının kendisinden önceki bütün tamsayılarla 1’e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir.
Bu hesaplama işlemini yapmak için aşağıdaki kodları kullanabiliriz.

int i,sayi,fakt=1;
Console.Write("Sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for(i=1;i<=sayi;i++)
{
fakt=fakt*i;
}
Console.Write("Sonuç:" + fakt);
//www.bilgi-sayar.net

Devamını oku…

ADRES:

C# | Fibonacci Dizisi

inC#

(yoruma kapalı)

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir.
Kullanıcı tarafından girilen bir değerin fibonacci dizisindeki karşılığını bulan kod aşağıdadır.

int i, fibo = 0, fibo1 = 1, fibo2 = 0, sayi;
Console.Write("Sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 1; i <= sayi; i++)
{
fibo = fibo1 + fibo2;
fibo2 = fibo1;
fibo1 = fibo;
}
Console.Write("Fibonacci Dizisindeki Karşılığı = " + fibo);
Console.ReadLine();
//www.bilgi-sayar.net

Devamını oku…

  • melike

    bunları bize öretiyolarda işe yaramassa …

ADRES:

C# | Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulmak

inC#

(yoruma kapalı)

C# dilinde bir sayının asal olup olmadığını bulmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

int sayi;
Console.Write("Sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi == 0 || sayi == 1)
{
Console.WriteLine("Bu sayı asal bir sayı değildir.");
Console.ReadLine();
}
else
{
for (int i = 2; i <= sayi / 2; i++)
{
if (sayi % i == 0)
{
Console.WriteLine("Bu sayı asal bir sayı değildir.");
Console.ReadLine();
return;
}
}
Console.WriteLine("Bu sayı asal bir sayıdır.");
Console.ReadLine();
//www.bilgi-sayar.net

Devamını oku…

ADRES:

C# | Taban-Üs İşlemini Yapmak

inC#

(yoruma kapalı)

C# dilinde for döngüsü kullanarak Taban x Üs işlemini yapmak istediğinizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

int taban, us, sonuc=1,i;
Console.Write("Taban giriniz: ");
taban = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Üs giriniz: ");
us = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 1; i <= us; i++)
{
sonuc = taban * sonuc;
}
Console.Write("Sonuç: " + sonuc);
Console.ReadLine();
//www.bilgi-sayar.net

Devamını oku…